Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm

Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm

Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm

(Rating : 3.8 from 5 Review)

US $ 47.49 US $ 37.99 20% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm are here :

Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm Image 2 - Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm Image 3 - Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm Image 4 - Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm Image 5 - Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm Image 5 - Bộ Đàm BaoFeng UV 82 2 Băng Tần 136 174Mhz (VHF) 400 520Mhz (UHF) 5W 2 Chiều Đài Phát Thanh Cầm Tay Máy Bộ Đàm

Other Products :

US $37.99